การเปิดประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามประกาศที่แจ้งให้ทราบ)
สอบถามข้อมูล งานธุรการ โทร.๐๔๕-๙๖๙๘๐๗ ,งานโภชนาการ ๐๙๗๖๕๓๔๒๕๖