กิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดาราศสตรืทั้งหมด162คน