กิจกรรมเเข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

   -วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พิธีเปิดกีฬาสีภายในของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา