บอกบุญต่อกัน ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศัทธา เพื่อลูกๆนักเรียน น้องๆ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และสร้างโดมเข้าแถวให้กับน้อง ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้สร้างจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกๆประการ