กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561