พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ฮิต: 253

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 น.-11.30 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

เพื่อลดความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนไว้ มารับนักเรียนในเวลา 11.30 น